dimarts, 17 de novembre del 2009

dimecres, 4 de novembre del 2009

PATUM

serie BARNA.

Conjunt arquitectonic Barceloni... Al front maritim.

Bicing de lloguer (No) municipal "inicitiva privada"

Platja de la Nova Icària al capvespreSkater al capvespre


MICOLOGIA

CIRERES D'ARBOÇ
TEMPS DE BOLETS

APAGALLUMS